Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZRUŠENO - Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí, v letech 2004 až 2023 členka rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, autorka praktického komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny a řady dalších publikací z práva životního prostředí a správního práva

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-129/2019

Odborný program

Těžištěm nabízeného semináře bude výklad aktuálních otázek řešených obcemi na úseku životního prostředí, konkrétně:

 • otázka odpadového hospodářství obcí (odstraňováním tzv. černých skládek, obecně závazné vyhlášky obcí),
 • problematika povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně obecních pozemků
 • odpovědnost obcí za škodu způsobenou pádem stromu, kamení apod.
 • možnosti obcí ovlivnit ochranu ovzduší, vč. aktuální problematiky kontroly kotlů v domácnostech
 • novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., žumpy, průzkumné vrty, vypouštění OV z odlehčovacích komor na stokách jednotné kanalizace atd.

Seminář se nevyhne rozboru aplikační praxe i rozboru otázek dosud sporných.

Seminář je určen:

 • zaměstnancům obcí všech stupňů,
 • zaměstnancům úřadů městských obvodů a městských částí,
 • podnikatelům narážejícím na úřední postupy obecních úředníků,
 • zástupcům ekologických spolků.

Program:

 • Základní pojmy. Samostatná vs. přenesená působnost obcí v oblasti životního prostředí. Obec jako účastník řízení, dotčený ÚSC, příp. dotčený orgán podle správního řádu na úseku životního prostředí. Využití přestupků podle zákona o obcích k ochraně životního prostředí.
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les.
 • Občanskoprávní odpovědnost obcí za škody související s životním prostředím.
 • Kompetence obcí/obecních úřadů na úseku odpadového hospodářství.
 • Kompetence obcí/obecních úřadů na úseku ochrany ovzduší.
 • Kompetence obcí/obecních úřadů na úseku ochrany vod, novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.
 • Diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit