Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Mgr. Tereza Wipplerová

pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Městského úřadu v Táboře a několika škol a obchodních společností

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV - 549/2018

Odborný program

Nabízíme Vám účast na velmi zajímavém semináři, na němž Vám budou objasněny aktuální otázky z pohledu informační pověřenkyně a autora komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím, například:

 • Kdo vše je povinen poskytovat veřejnosti informace o své činnosti? Týká se tato povinnost jen státu a obcí, nebo i třeba obchodních korporací? Jak se liší okruh povinných osob od těch, kteří povinně uveřejňují smlouvy v registru smluv?
 • Co vše jsou osobní údaje a mají povinné subjekty při jejich poskytování postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím?
 • Mohou být osobní údaje poskytnuty i přes nesouhlas osoby, které se týkají?
 • Je možné zveřejňovat informace o přestupcích veřejně činné osoby?
 • Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
 • Je povinností zaměstnavatelů poskytovat informace o výši mzdy úředníků, učitelů, uklízeček a dalších podobných profesí?
 • Rozdíly práva na informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a práva na přístup subjektu údajů dle GDPR (procesní pravidla, lhůty aj.)
 • Postačí k informování subjektů údajů dle GDPR elektronická forma?
 • Jaké jsou výjimky z povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování?
 • Jak ověřit totožnost při uplatnění práva subjektu na přístup?
 • Jak ochránit práva třetích osob při uplatnění práva subjektu údajů na přístup?

Seminář je určen:

 • povinným subjektům, tedy zejm. orgánům státní správy, obcím, krajům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány státu, krajů či obcí
 • žadatelům o informace
 • osobám, které jsou povinny poskytovat veřejné správě osobní údaje
 • subjektům údajů, tedy všem osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Program semináře:

 • Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Omezení přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., důvody obligatorní a fakultativní, sporné a aktuální otázky (práva dotčených subjektů, „platový nález ÚS“, test proporcionality, šíře veřejnoprávních institucí coby povinných subjektů ad.
 • Poskytování zvukových a audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a dalších orgánů obcí a krajů
 • Poskytování základních osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky
 • Rozdíly práva na informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a práva na přístup subjektu údajů (procesní pravidla, lhůty aj.)
 • Formy informování subjektů údajů dle GDPR. Postačí elektronická forma?
 • Výjimky z povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování
 • Obsah práva subjektu údajů na přístup
 • Ověřování totožnosti při uplatnění práva subjektu na přístup
 • Ochrana práv třetích osob při uplatnění práva subjektu údajů na přístup

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit