Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.05.2019
9.00 - cca 15.00
    —
19191

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Smejkal

advokát a partner mezinárodní advokátní kanceláře Dentons. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti trestního práva, což zahrnuje jak obhajobu právnických a fyzických osob, ale i zastupování poškozených v trestním řízení, zavádění compliance management systémů a realizaci interních šetření. Dále se specializuje kriminalitu zaměstnanců a členů vedení obchodních společností a související právní otázky včetně zastupování v soudních sporech. Je členem České advokátní komory a Mezinárodní advokátní komory (IBA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazen mezi nejdoporučovanější odborníky v oblasti trestního a pracovního práva (Chambers Europe, Who’s Who Legal, Legal 500). Pravidelně přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je praktický pohled na právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob s důrazem na podnikatele, obchodní společnosti včetně nastavení compliance management systému.

Úvod:

Určitě jste zaznamenali, že od roku 2012 postupně narůstá počet veřejně známých případů, kdy se obchodní společnosti dostanou do problémů kvůli trestnímu případu, kde dojde k jejímu obvinění nebo dokonce odsouzení. Tento prakticky zaměřený seminář Vás provede právní úpravou trestní odpovědnosti právnických osob a seznámí Vás s poslední soudní praxí a praktickými zkušenostmi s takovými případy. Současně se dozvíte, jak nastavit interní compliance management systém s ohledem na aktuální právní úpravu trestní odpovědnosti. Tento seminář je určen především vyššímu a střednímu managementu právnických osob, zejména obchodních společností, zaměstnancům zodpovědným za compliance, interní audit, AML, bezpečnost, interní rizika a prevenci podvodů, ale i zaměstnancům státní správy, advokátům, soudcům, státním zástupcům a kriminalistům.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Hlavní důvody zavedení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO)
 • Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob včetně základních principů, trestů a zásadních skutkových podstat s relevancí pro podnikatele
 • Přičitatelnost (specifikace osob, které mohou svým protiprávním jednáním způsobit trestní odpovědnost právnických osob)
 • Časové aspekty právního předpisu a praktické případy
 • Rozdílnost oproti trestní odpovědnosti fyzických osob (prokazování přímého/nepřímého úmyslu, zavinění, nedbalosti)
 • Situace, kdy se nezjistí, která konkrétní fyzická osoba se trestného činu dopustila
 • Ukládání trestů a související otázky
 • Trestné činy relevantní pro obchodní společnosti
 • Veřejné zakázky a trestní odpovědnost právnických osob
 • Informace k zásadní novele zákona č. 183/2016 Sb. účinné od 1. 12. 2016, podstatné novinky této zásadní právní úpravy
 • Aktuální statistiky ohledně případů stíhaných, obžalovaných a odsouzených právnických osob
 • Vybraná významná soudní rozhodnutí a soudní případy právnických osob před českými soudy
 • Zkušenosti z praxe, aplikace trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu obhájce
 • Vysvětlení tzv. excesu v praxi ve světle judikatury Nejvyššího soudu
 • Možnost vyhnout se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění) – role trestního compliance
 • Aplikace compliance management systému v praxi
 • Registr rizik
 • Preventivní, detekční a reaktivní nástroje compliance
 • Jak nastavit interní trestní compliance
 • Doplněná a upravená „metodika“ Nejvyššího státního zastupitelství
 • Certifikace

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit