Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Personální agenda zaměstnavatele v roce 2019 včetně mezd a platů

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Vedení personální a mzdově právní agendy v roce 2019 musí reagovat na nové předpisy z oblasti pracovněprávních (včetně mzdových) vztahů. Účelem semináře je seznámit zaměstnance zabývající se touto agendou s právy a povinnostmi, které mají na tomto úseku své činnosti a současně napomoci k řešení problémů, které se v této oblasti vyskytují. Program semináře není vyčerpávající, jeho obsah mohou ovlivnit a rozšířit dotazy a problémy účastníků.

Odborný program:

 • Zákoník práce:
  • Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno
  • Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru - sjednání příslibu zaměstnání, výběrové řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostmi a dalšími předpisy.
 • Personální agenda k zajištění pracovnělékařské péče v roce 2019
 • Vznik pracovního poměru - jaký druh pracovního vztahu zvolit, založení osobního spisu (jeho obsah a náležitosti), pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, sjednání odvolatelnosti, sjednání dohody o zákazu konkurence, další dohody (např. o hmotné odpovědnosti, o prohloubení kvalifikace apod.), pracovní poměr na dobu určitou, využití dohod pro časově neomezený termínovaný pracovní poměr
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – odvody pojištění, evidence odpracované doby, cestovní náhrady
 • Personální agenda po vzniku pracovního poměru – pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba), dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství), změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomická krize, příspěvky od úřadu práce apod.)
 • Skončení pracovního poměru a personální agenda – způsoby skončení pracovního poměru, včetně judikatury, právní jednání, k němuž se nepřihlíží, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti
 • Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění – evidenční list důchodového zabezpečení, předčasný starobní důchod, pracovní činnost vedle důchodu
 • Povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
 • Zákon o zaměstnanosti – příspěvky zaměstnavatelům, zaměstnávání ZPS, skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti, novinky v agenturním zaměstnávání
 • Mzdová část
  • Změny v minimální a zaručené mzdě
  • Sjednávání mzdy
  • Stanovení platu, smluvní plat
  • Katalog prací
  • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
  • Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
  • Příplatky ke mzdě a platu
  • Osobní příplatek – snížení, odebrání, podmínky, příslušná judikatura
  • Srážky ze mzdy – nová úprava podle občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení na srážky
  • Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
  • Průměrný výdělek
  • Formy odměňování – skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.
  • Minimální a zaručená mzda – změny, průměrná mzda, vliv na příspěvky pro zaměstnavatele
  • Změny v dalších právních předpisech, zákon o inspekci práce
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit