Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2019

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.05.2019
9.00 - cca 14.30
    —
19186

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Novela zákoníku práce 2019 přináší koncepční změny v personální činnosti. S nimi může být spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se mohou vyskytnout postupně. V osnově semináře je nelze z časových důvodů určit taxativně, a proto se uvádějí orientačně nejtypičtější. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře
 • Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno
 • Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby
 • Novela ZP 2019:
  • nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené)
  • doručování písemností, zmaření doručení
  • zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
  • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů – náhrada škody)
 • Oblast před vznikem pracovního poměru
  • neexistence vstupní prohlídky
  • platný nebo neplatný pracovní poměr
  • informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení
 • Vznik pracovního poměru (požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň)
 • Uplatnění nového občanského zákoníku (adhezní smlouvy, příslib zaměstnání, předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, adhezní smlouvy v pracovní i občanskoprávní oblasti, řešení chyb v psaní a počtech)
 • Právní jednání – formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce na černo, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení
 • Mzdové otázky (změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách – muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy)
 • Vnitřní předpis a pracovní řád – rozdíly, nároky
 • Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod)
 • Právní následky stresu a násilí na pracovišti – povinnosti zaměstnavatele
 • Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
 • Změny v dalších předpisech – zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění
 • Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit