Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Lubomír Janoušek

specializovaný finanční úřad

Odborný program

Odborný program semináře:

 • k legislativním změnám
 • také stručně k termínům sankcím a pokutám v souvislosti přiznáním k dani
 • aktuální pohled na příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku
 • dary a dědění
 • úpravy daňového základu
 • variantní pohled na uplatnění „procentních“ výdajů za rok 2018 (jedna a více činností, apod.)
 • možné problémy s příjmy z nájmu/pronájmu (včetně pohledu na aspekty příjmů dosažených s pomocí ubytovací agentury)
 • k příjmům z „pronájmu“ (bez živnostenského oprávnění)
 • opravy jako přímý výdaj a výdaje na „opravy“ už ale předurčené k odpisování majetku
 • k motivačním a náborovým příspěvkům
 • finanční leasing a jeho aktuální daňový vývoj
 • nepeněžní příjmy v daňovém režimu
 • obvyklé/neobvyklé úroky, apod.
 • „nové“ i „staré“ pohledávky u neúčetních jednotek
 • ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození
 • ještě k institutu obvyklých cen (prodej zásob manželovi, příbuznému, apod.)
 • ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti
 • příjmy a výdaje spolupracujících osob, resp. rodinné závody, možnosti a povinnosti při rozdělení příjmů a výdajů
 • možnosti přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. ustanovení §24 odst. 2 písm. zc)
 • Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit