Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH v roce 2019 po novele

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladů GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH.

Od 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku, tj. zákona č. 80/2019 Sb. Touto novelou jsou provedeny v zákoně o DPH zejména tyto změny, které budou na semináři probírány:

 • upravuje se vymezení některých základních pojmů,
 • doplňují se pravidla pro uplatňování DPH u poukazů,
 • mění se pravidla pro vystavování a doručování daňových dokladů,
 • mění se pravidla pro výpočet a zaokrouhlování daně,
 • mění se postupy při provádění opravy základu daně,
 • rozšiřují se možnosti provádění oprav základu daně v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • zavádí se úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitých věcí,
 • zpřísňují se sankce za porušení povinnosti při podávání kontrolních hlášení.

Výklad bude zaměřen také na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH od roku 2019,
 • změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně,
 • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019,
 • základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
 • sazby daně a očekávané změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci,
 • změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019,
 • režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019,
 • správa daně v tuzemsku a změny od roku 2019,
 • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.

Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit