Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní odpovědnost pedagogů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Odborný program

Cílem semináře je přiblížení hlavních aspektů různých forem právní odpovědnosti pedagogů a ředitelů škol. Pedagogové jsou v prvé řadě zaměstnanci, proto se mohou z této pozice dopustit jednání, které s sebou ponese právní důsledky a případné sankce. Mohou také způsobit škodu, seminář proto bude věnován také podmínkám náhrady škody pedagogy. Přiblíženy budou také podmínky trestní odpovědnosti, odpovědnosti za přestupky, jakož i civilněprávní odpovědnosti a některých specifik odpovědnosti ředitelů škol. Pozornost bude věnována i možným formám odpovědnosti žáků a studentů. Budou diskutovány často se vyskytující situace.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, nejsou jen ředitelé a ředitelky základních škol, ale také škol mateřských, středních, vyšších odborných. Seminář je dále určen pracovníkům územních samospráv zabývajícím se oblastí školství, dalším pedagogům a zaměstnancům škol, jakož i pracovníkům organizací, které působí v oblasti školství.

Odborný program semináře:

  • Hlavní formy právní odpovědnosti a povinnosti pedagogů, z nichž odpovědnost vychází
  • Základní aspekty pracovněprávní odpovědnosti, náhrady škody a její podmínky
  • Civilněprávní odpovědnost, individuální odpovědnost pedagogů vs. odpovědnost škol
  • Škoda způsobená nezletilými žáky
  • Judikatura týkající se odpovědnosti pedagogů
  • Diskutované případy z českého školství
  • Diskuze, otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit