Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Nájem podle obecných ustanovení ObčZ
 • Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů
 • Vznik nájmu bytu podle ObčZ
 • Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti (strany smlouvy doby nájmu práva a povinnosti nájemce a pronajímatele)
 • Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
 • Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
 • Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
 • Nájemné za vybavení bytu
 • Slevy z nájemného, prominutí nájemného
 • Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu)
 • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
 • Přechod nájmu na dědice
 • Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití
 • Vyklizení a předání bytu
 • Případy poskytování bytových náhrad.
 • Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
 • Poskytovatel a příjemce
 • Způsob stanovení záloh a jejich změny
 • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
 • Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
 • Judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit