Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Odborný program

Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Řízení ve správním soudnictví je upraveno rozdílně Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Podmínkou úspěšnosti žaloby je jak volba správného typu žaloby, tak důsledné a včasné uplatňování práv účastníků, tedy jak žalobce, tak i žalovaného správního orgánu.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů lze zdokumentovat řadu případů, kdy důvodem neúspěchu žalobce či žalovaného byly

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Problematika žalobních typů a řízení o nich je univerzálním tématem správního soudnictví a vztahuje se na všechny agendy v působnosti správních soudů. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o aktuální judikatuře v této oblasti.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu procesních institutů správního soudnictví, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Základní témata semináře:

 • Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • Zásady práce s judikaturou správních soudů
 • Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
 • Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
  • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  • Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
  • Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
  • Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
 • Pozornost je věnována zejména
  • Volbě žalobního typu
  • Náležitostem žalob a jejich včasnosti
  • Specifikům řízení o jednotlivých typech žalob s důrazem na práva účastníků řízení
  • Pravomoci správních soudů v případě jednotlivých žalobních typů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit