Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dvoudenní seminář: Společné jmění manželů a spoluvlastnictví

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem 1. dne semináře je zejména zaměření na otázky přechodných ustanovení k problematice společného jmění manželů a vypořádání společného jmění manželů z hlediska praktických otázek, postupů a srovnání s předchozí právní úpravou a se zohledněním judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Semináře bude zaměřen na postižení předpokládaných změn v soudní praxi při rozhodování soudů oproti praxi v poměrech zákona č. 40/1964 Sb.

Cílem 2. dne semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované především rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky na základě konkrétních rozhodnutí, která v oblasti spoluvlastnictví Nejvyšší soud přijal po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v letech 2014 – 2018 v oblasti přechodných ustanovení vztahujících se k podílovému spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe a se zaměřením na to, v čem bude soudní praxe odlišná oproti judikatuře v poměrech zákona č. 40/1964 Sb. Oblast podílového spoluvlastnictví je oblastí s největším počtem soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaných již v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

1. den semináře:

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NS (9.00 – 16.30)

Odborný program semináře:

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Zákonný režim SJM:
  • novelizace občanského zákoníku a společné jmění manželů
  • přechodná ustanovení ke společnému jmění manželů (obecná a speciální) – obvyklé vybavení rodinné domácnosti
 • Vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na:
  • právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014
  • procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů
  • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
  • společné jmění manželů a důkazní břemeno - § 144 zákona č. 40/1964 Sb.
  • vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví
  • způsoby vypořádání společného jmění manželů
  • náklady řízení a vypořádání společného jmění manželů podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
  • disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
  • superficiální zásada a společné jmění manželů
  • žaloby a jejich typy vyplývající z přechodných ustanovení a superficiální zásady
  • žaloba o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání společného jmění manželů a nesprávné katastrální zápisy – podstata, praktické problémy a typy žalob s tím související
  • společné jmění manželů a nabývání od neoprávněného
  • tzv. určovací žaloby týkající se společného jmění manželů a naléhavý právní zájem
  • použitelná judikatura z období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v poměrech společného jmění manželů v zákoně č. 89/2012 Sb.

2. den semináře:

SPOLUVLASTNICTVÍ OTÁZKY PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ A LIKVIDACE SPOLUVLASTNICKÉHO VZTAHU VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NS (9.00 – 16.30)

Odborný program semináře:

 • přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu, předkupní právo apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • procesní souvislosti jednotlivých řízení vztahujících se k oddělení ze spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu
 • novelizace občanského zákoníku v oblasti podílového spoluvlastnictví a její praktický význam
 • likvidace spoluvlastnického vztahu – oddělení ze spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů oddělení ze spoluvlastnictví, praktické problémy a přístup soudní praxe) a komparace se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
 • likvidace spoluvlastnického vztahu – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (změny v soudní praxi oproti judikatuře k zákonu č. 40/1964 Sb.)
 • možnosti soudu k zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • použitelnost institutu dobrých mravů a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • přiměřená náhrada – principy jejího určení a posouzení použitelnosti dosavadní judikatury
 • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů, smluvní možnost odkladu a rozhodovací oprávnění soudu) a změna odkladu zrušení spoluvlastnictví
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit