Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní aspekty integrace ve vzdělávání

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Odborný program


Cílem semináře je osvětlení právního rámce integrace, resp. inkluze ve vzdělávání. Na semináři budou představeny hlavní s tématem související předpisy, tedy kromě školského zákona zejména navazující vyhlášky a jejich novely. Seminář vyvrátí mýty, které jsou často v médiích s problematikou integrace spojovány. Představen bude nikoli pedagogicko – sociální pohled, ale pohled právní. Pozornost bude věnována hlavním podpůrným opatřením, zejména právní pozici asistenta pedagoga.

Účelem semináře není posuzování vhodnosti či nevhodnosti integrace ve vzdělávání, ale srozumitelné přiblížení problematiky z pohledu právního postupu škol a dalších hlavních aktérů, včetně práv studentů a zákonných zástupců žáků a studentů.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, nejsou jen ředitelé a ředitelky základních škol, ale také škol mateřských, středních, vyšších odborných. Seminář je dále určen pracovníkům územních samospráv zabývajícím se oblastí školství, inspektorům nebo dalším pracovníkům České školní inspekce, pedagogům a asistentům pedagoga, jakož i pracovníkům organizací, které působí v oblasti školství.

Odborný program semináře:

  • Základní instituty zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními potřebami (č. 27/2016 Sb.)
  • Postavení poradenských zařízení
  • Práva a povinnosti škol a žáků/zákonných zástupců
  • Možnosti zařazení do speciálního školství
  • Nárok na podpůrná opatření a jejich změny
  • Právní pozice asistenta pedagoga, jeho povinnosti a práva
  • Diskuze, otázky.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit