Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řád ve školství

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Odborný program

Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na problematiku dotýkající se oblasti školství. Budou přiblíženy nejfrekventovanější postupy a rozhodnutí, s nimiž se mohou potkat školy, ale také školská zařízení. Pozornost bude věnována otázkám zastoupení účastníků řízení, doručování, řízení v prvním stupni a podmínkám odvolacího řízení. Na konkrétních rozhodnutích ředitelů a ředitelek škol či školských zařízení budou demonstrována základní specifika jejich postupů jako správních orgánů.

Úkolem semináře tak nebude obšírné představení správního řádu, ale jeho vztah ke školskému zákonu a konkrétní příklady aplikace správního řádu v činnosti škol.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, nejsou jen ředitelé a ředitelky základních škol, ale také škol mateřských, středních, vyšších odborných. Seminář je dále určen pracovníkům územních samospráv zabývajícím se oblastí školství, dalším pedagogům a pracovníkům organizací, které působí v oblasti školství.

Odborný program semináře:

  • Základní instituty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a jeho vztah k zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • Účastníci řízení, zastoupení (včetně problematiky neshod zákonných zástupců žáků)
  • Problematika přijímání žáků a správně – právní aspekty
  • Typizovaná rozhodnutí včetně příkladů
  • Náležitosti rozhodnutí, podmínky odvolacího řízení
  • Doručování rozhodnutí
  • Diskuze, otázky.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit