Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. František Nonnemann

Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V roce 2016 nastoupil do MONETA Money Bank, a.s., kde vede tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA.

Odborný program

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) přináší nová pravidla pro zpracování osobních údajů jak klientů, tak i zaměstnanců. Na ochranu soukromí zaměstnanců jako slabší strany je i v GDPR kladen silný důraz. Základní definice i principy zpracování osobních údajů se zásadně nemění, nicméně GDPR správcům i zpracovatelům ukládá řadu nových povinností, kterými mají zajistit a doložit soulad své činnosti s požadavky nařízení.

GDPR však není jediným právním předpisem, který na zpracování osobních údajů zaměstnanců dopadá. Neméně důležitým je i zákoník práce, který obsahuje vlastní pravidla pro monitoring zaměstnanců. Zvláštní úprava v zákoníku práce tam, kde upravuje stejné oblasti, má před GDPR přednost, nicméně vztah těchto dvou předpisů při konkrétní činnosti zaměstnavatele nemusí být zcela jednoznačný. Do hry potom vstupuje i judikatura českých a evropských soudů. Zejména Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku formulovat šest základních kritérií, pro posuzování přípustnosti monitoringu zaměstnanců a legality zásahu do jejich soukromí. Tento kurz Vás provede všemi souvisejícími právními předpisy, vysvětlí jejich vzájemný vztah a na základě aktuální judikatury formuluje základní pravidla pro sledování, monitoring či obdobném zásahy do soukromí zaměstnanců.

Program semináře:

  • pojem soukromí a specifika v pracovněprávním vztahu
  • jaké předpisy se aplikují a jaký je jejich vztah: občanský zákoník, GDPR, zákoník práce, sektorové předpisy
  • ochrana osobnosti, zpracování údajů, monitoring zaměstnanců
  • česká a evropská judikatura
  • jak postupovat při zavádění nového zpracování údaj zaměstnanců či nového nástroje na monitoring zaměstnanců
  • základní zásady: transparentnost, zákonnost, přiměřenost
  • veřejnoprávní dozor: ÚOOÚ a SÚIP

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit