Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Lubomír Janoušek

specializovaný finanční úřad

Odborný program

Odborný program semináře:

 • K legislativním změnám v roce 2018, resp. 2019
 • K použití procentních výdajů v roce 2018
 • Nájem versus ubytování z pohledu daňového režimu (vč. EET)
 • K režimu zdanění výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům
 • Odpisovaný majetek z pohledu technického zhodnocení, cese nájemní smlouvy…
 • Současný daňový pohled na úhrady za opravy majetku a jeho technického zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku
 • K příjmům z prodeje nemovitého a movitého majetku
 • K příjmům z prodeje CP
 • K uplatňování srážkové daně u závislé činnosti
 • Specifika pro uplatnění slevy na předškolní zařízení
 • K příjmům SVJ a členů družstev
 • K osvobození a slevám u "spoření na stáří"
 • K vybraným případům nepeněžních plnění
 • Ke změnám výdajových položek (např. finančního leasingu, pořízení pozemku, „dopravního paušálu“ na PHM, apod.)
 • K povinnosti zvyšovat, snižovat základ daně z titulu darů, bezúročných zápůjček, apod.
 • K příjmům z pronájmu (bez živnostenského oprávnění)
 • Ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození
 • K institutu obvyklých cen
 • Ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti
 • Příjmy a výdaje spolupracujících osob, resp. rodinné závody, možnosti a povinnosti při rozdělení příjmů a výdajů
 • Přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. §24 odst. 2 písm. zc)
 • Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit