Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho platném, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. S přihlédnutím ke stavu legislativních prací budou účastníci seznámeni s novelou insolvenčního zákona projednávanou jako sněmovní tisk č. 71.

Výklad se soustředí zejména na podmínky pro řešení úpadku oddlužením (sepis návrhu, oddlužitelný subjekt, formy oddlužení, přezkum pohledávek, věřitelské orgány).

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

 • Majetková podstata a její soupis
 • Odporovatelnost v insolvenčním řízení
 • Správa a zpeněžování majetkové podstaty v konkursu
 • Konečná zpráva a uspokojení věřitelů v rozvrhu
 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením
 • Výkon práv věřitelů ve věřitelských orgánech
 • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
 • Neplnění oddlužení, nové dluhy
 • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: Tento seminář volně navazuje na seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA (PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM, VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK), který se koná ve čtvrtek 8. listopadu 2018.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit