Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Alena Kučerová

specialista pro ochranu informací společnosti OKsystem a s., odborný konzultant a lektor kurzů zaměřených na oblast dopadů GDPR v soukromém i veřejném sektoru. Od roku 2000 působila v Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vedoucích pracovních pozicích (ředitelka odboru, náměstkyně předsedy) se zaměřením na výkon dozorové činnosti UOOU a správní rozhodování. Zastupovala úřad i v rámci mezinárodní spolupráce v rámci EU. Od ledna 2017 působí jako odborný poradce a konzultant v oboru ochrana informací veřejném i soukromém sektoru, kde využívá své dosavadní zkušenosti v praxi povinných subjektů. Je spoluautorkou komentářů k zákonu o ochraně osobních údajů (C.H.BECK, 2003 a 2012), a odborných publikací (Polygon 2010 a 2013). Aktuálně publikuje odborné články k dopadům GDPR v oblasti provozu kamerových systémů v bytových domech prostřednictvím portálu: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost (poslední z prosince 2018 – téma zpracovatelská smlouva).

Odborný program

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s realizací dopadů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR) a Směrnice č. 680/2016 v návaznosti na výsledky legislativního procesu do právního řádu České republiky prostřednictvím zákona o zpracování osobních údajů a dalších doprovodných zákonů.

Seminář zmapuje dopady GDPR do jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů a porovná, jakým způsobem se lze vypořádat s problémy při řešení konkrétní problematiky práv a povinností.

Během semináře se jeho účastníci seznámí s realizací zásady odpovědnosti správce /zpracovatele prostřednictvím povinné základní dokumentace, která zajistí splnění nezbytných povinností. Seminář se proto zaměří na výklad zásadních částí GDPR, které se přímo dotýkají povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a možnosti jejich realizace jak ve vazbě na subjekty údajů a jejich oprávnění (právo být zapomenut, právo na opravu, námitky, přenositelnost a přístup k údajům, odškodňování), tak ve vztahu k výkonu dozorových působností Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci semináře se posoudí aktuální stanoviska WP 29 a další související dokumenty a jejich vazby na problematiku ochrany osobních údajů (eIDAS; ePrivacy).

Odborný program semináře:

  • Základní podmínky a postupy správce/zpracovatele pro zpracování osobních údajů dle GDPR – realizace zásady odpovědnosti;
  • Možnosti realizace některých přístupů ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů a další doprovodné právní předpisy;
  • Vodítka WP 29 a jejich využití v praxi povinných subjektů;
  • Praktické příklady pro řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách (informační povinnost správce, souhlas subjektu údajů, smlouva mezi správcem a zpracovatelem);
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit