Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Simona Pacáková

Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

Odborný program

Seminář se bude věnovat aktuálním účetním a daňovým otázkám (včetně novinek) spolků (bývalá občanská sdružení), svazů, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, ústavů, církevních organizací a jiných typů sdružení, ale i dalších nestátních organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

Seminář je určen účetním a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., účetním firmám a účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům a auditorům.

Program semináře:

 • Zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku
  • nová povinnost pro všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku
  • termín zápisu
  • definice skutečných majitelů u nestátních neziskových organizací
  • způsob provedení zápisu
  • informační systém skutečných majitelů (ISSM)
 • Zákon o rozpočtové odpovědnosti
  • vymezení nestátních neziskových organizací, na které zákon dopadá
  • sestavení a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu
  • sestavení a zveřejnění rozpočtu
 • Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2018
  • změny ve vymezení veřejně prospěšného poplatníka
  • snížení základu daně podle §20 (7) nově
  • změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku
  • změny v poskytování benefitů zaměstnancům
  • daňové řešení fondů organizace
  • daňový režim přijatých peněžních a nepeněžních darů – změny od 2018
  • sledování zdrojů financování pro účely stanovené daňové uznatelnosti nákladů/výdajů
 • Komplexní příklad na sestavení daňového přiznání za rok 2018
 • Jednoduché účetnictví v roce 2018
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb.
  • komplikované účetní případy
  • změna kategorie účetní jednotky
  • podklady z účetnictví nutné pro stanovení základu daně u poplatníka
 • Informace o novinkách v dani z příjmů a v účetnictví pro rok 2019 – pokud budou v uvedené termínu již zveřejněny
 • Dopad novely zákona o DPH do hospodaření nestátních neziskových organizací od roku 2019
  • důvod razantního zvýšení nákladů organizace v roce 2019
  • propočet finančního dopadu do peněžních toků organizace v roce 2019 a 2020
  • dopad do rozpočtu nákladů v roce 2019

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit