Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Bohumil Dvořák,Ph.D., LL.M.

soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel

Doc. JUDr. Petr Lavický,Ph.D.

docent Právnické fakulty MU, předseda rekodifikační skupiny

Odborný program

Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s koncepcí a stěžejními prvky věcného záměru civilního řádu soudního, jenž byl v závěru loňského roku publikován Ministerstvem spravedlnosti a má tvořit podklad pro budoucí rekodifikaci civilního sporného řízení. Akcent je kladen na změny, které by nová kodifikace měla přinést stranám řízení a jejich zástupcům. Přednášejí členové rekodifikační skupiny.

Program:

  • 1. Koncepce věcného záměru
  • 2. Průběh řízení, dispoziční úkony stran
  • 3. Zastoupení advokátem
  • 4. Materiální vedení řízení
  • 5. Náklady řízení
  • 6. Opravné prostředky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit