Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS

senior manažer znaleckého ústavu TPA Valuation & Advisory s.r.o., soudní znalec, člen RICS (prestižní britská komora sdružující odborníky v oblasti nemovitostí) – specializace oceňování nemovitostí

Odborný program

Seminář poskytuje ucelený náhled na ocenění podniku v kontextu ČR. Je zajímavý svým praktickým zaměřením (součástí jsou případové studie) a rozumnou časovou dotací. Cílem je tak zaměřit se pouze na zásadní otázky a zároveň nechat prostor pro interaktivní diskuzi s lektorem, který má s oceněním podniků dlouholeté zkušenosti. Seminář je vhodný jak pro specialisty v oblasti daní, účetnictví, auditingu či controllingu, tak i pro právníky nebo management či vlastníky společností. V současné nabídce se jedná o jednu z mála možností, jak efektivně a relativně rychle rozšířit vědomosti v této oblasti.

Program semináře:

 • Blok I. – Úvod
  • Subjekty provádějící ocenění
  • Povinná a doporučená struktura znaleckých posudků
  • Důvody pro ocenění
 • Blok II. – Kdy zákon vyžaduje ocenění?
  • ZOK a oceňování
  • NOZ a oceňování
  • Daně a oceňování
  • Ostatní vybrané případy
 • Blok III. – Hodnoty, metody, zachycení ocenění
  • Výsledné hodnoty ocenění a předpoklady
  • Metody ocenění
  • Přeměny a způsoby zachycení ocenění v účetnictví na příkladu fúze
  • Ocenění podniku pro opravné položky (tzv. impairment)
 • Blok IV. – Diskontní míra
  • Náklady cizího kapitálu
  • Náklady vlastního kapitálu
 • Blok V. – Případové studie ocenění podniku
  • Úvod – praktické ocenění podniku
  • Výnosové ocenění podniku, případová studie
  • Ocenění podniku porovnávacím způsobem, případová studie
  • Časté chyby a jak se jich vyvarovat?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit