Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentka soudce Nejvyššího soudu

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými, v právní praxi aktuálními, oblastmi věcných práv, zejména s problematikou ochrany držby a její ochrany, sousedských práv, problematikou staveb na cizích pozemcích včetně práva stavby a problematikou věcných břemen. Výklad bude doplněn také aktuální rozhodovací praxí vyšších soudů a možnými návrhy řešení v praxi vznikajících problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Držba a její ochrana
  • pojetí držby, význam držby v právním řádu
  • nabytí držby
  • ochrana držby (zahrnující svépomocnou i soudní ochranu)
 • Sousedská práva
  • ochrana proti imisím, imise z pozemních komunikací a imise z úředně povoleného zařízení včetně aktuální judikatury
  • omezení vlastnického práva včetně podrobného výkladu o vyvlastnění
  • opora pozemku a rozhrady
  • vstup na sousední pozemek
  • vymezení úředně povoleného zařízení
 • Stavební činnost na pozemku
  • právní tituly výstavby na cizím pozemku
  • přestavek
  • právo stavby (podrobně, včetně doporučení pro smluvní praxi, zápisy do katastru nemovitostí)
 • Věcná břemena
  • smluvní věcná břemena (vznik, práva a povinnosti, zánik, zaměření na služebnost inženýrské sítě a služebnost práva cesty).
  • věcná břemena v energetice (právní režim tzv. „legálních“ věcných břemen – způsob zřízení, náhrady, práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů)
  • ochranná pásma

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit