Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, představitelům obcí a krajů, soukromým pronajímatelům bytů, nájemníkům a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou nájemního bydlení.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na podrobný rozbor pravidel, která je nutno znát při uzavírání nájemní smlouvy k bytu, při trvání nájemního práva a při jeho skončení. Tato pravidla jsou představena na praktických příkladech. Právní úprava nájemní smlouvy prošla v novém občanském zákoníku zřejmě tou největší změnou ze všech smluvních typů. Konkrétně u nájmu bytu se to projevuje nejen zcela jiným pojetím ochrany nájemce, ale též podstatnou změnou či zrušením celé řady institutů. Při výkladu bude zohledněna dosavadní i nová judikatura. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu)
 • ochrana nájemce bytu
 • vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ
 • podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co je dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno)
 • účinky zápisu nájmu do katastru nemovitostí (komu se to vyplatí)
 • práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (kauce, podnikání v bytě apod.)
 • stavební úpravy v bytě a nový institut dočasného vyklizení bytu
 • problematika přijímání nových členů do domácnosti a podnájem bytu
 • určování výše nájemného a možnosti jeho změny
 • pravidla pro přechod nájmu bytu (včetně nových pravidel dědění nájmu)
 • skončení nájmu bytu výpovědí (s důrazem na nové výpovědní důvody a problematiku neplacení nájemného)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit