Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je zejména zaměření na problematiku vypořádání společného jmění manželů s doplněním o výklad přechodných ustanovení ke společnému jmění z hlediska praktických otázek, postupů a srovnání s předchozí právní úpravou a se zohledněním judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Budou prezentována všechna významná rozhodnutí Nejvyššího soudu již v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. mající vztah ke společnému jmění manželů v širších praktických souvislostech zahrnujících i další instituty (superficiální zásadu, přechodná ustanovení apod.) a bude naznačen možný směr rozhodovací praxe Nejvyššího soudu tam, kde dosud příslušná judikatura nebyla přijata.

Odborný program semináře:

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Přechodná ustanovení a společné jmění manželů (praktické postupy a dopady)
  • přechodná ustanovení (obecná a speciální) – jejich vazba na další právní instituty
 • Vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na:
  • právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014
  • právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014
  • procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodování rozhodcem)
  • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
  • společné jmění manželů a důkazní břemeno - § 144 zákona č. 40/1964 Sb.
  • vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví (§ 712 obč. zák.)
  • způsoby vypořádání společného jmění manželů
  • náklady řízení a vypořádání společného jmění manželů podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
  • disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
  • superficiální zásada a společné jmění manželů
  • žaloby a jejich typy vyplývající z přechodných ustanovení a superficiální zásady
  • žaloba o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání společného jmění manželů a nesprávné katastrální zápisy – podstata, praktické problémy a typy žalob s tím související
  • společné jmění manželů a nabývání od neoprávněného – ochrana manžela před rizikem tzv. dobrověrného nabyvatele
  • použitelná judikatura z období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v poměrech společného jmění manželů v zákoně č. 89/2012 Sb. (pravidlo tří let, procesní souvislosti vypořádání SJM, náležitosti žalob apod.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit