Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Tvorba druhů akcií a podílů - možnosti a limity

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.03.2018
9.00 - cca 13.00
    —
18112

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva přinesla beze sporu znatelně větší svobodu v oblasti autonomní úpravy práv a povinností společníků/akcionářů. Zřejmě nejvýrazněji se tato oblast promítá v možnosti kapitálových společností vydávat různé druhy podílů či akcií. Odborná literatura i praxe však od počátku naráží na problémy při hledání hranic této svobody. Co vše je možné? Jak lze druhy podílů či akcií vytvářet, co vše lze do podílů/akcií vtělit, jaká práva či povinnosti lze (pokud vůbec) naopak z podílů/akcií odebrat, jak dalece je možné modifikovat úpravu práv a povinností předvídaných zákonem? Kdy už jde o zvláštní druh podílu či akcie a kdy odchylka od zákonné úpravy naopak zvláštní druh podílu/akcií nezaloží? Jaké jsou důsledky zápisu do obchodního rejstříku či jeho absence?

Cílem semináře je rozebrat dosavadní výsledky odborné diskuse (včetně jejího postupného vývoje), projít jednotlivá práva (a povinnosti) společníků/akcionářů, u každé(ho) z nich rozebrat, zda (a pokud ano, za jakých podmínek) je lze z podílu/akcie odebrat, zda (a jak) je lze modifikovat a jaké další (zákonem nepředvídané) povinnosti či práva lze do podílu či akcií (nad rámec zákona) vtělit.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • Jak lze druhy podílů/akcií vytvářet
  • modifikace zákonem upravených (předvídaných) práv a povinností
  • přidáváním nových (zákonem nepředvídaných) práv či povinností
  • odebíráním zákonem upravených (předvídaných) práv či povinností
  • limity při utváření druhů podílů/akcií
 • Jaká práva či povinnosti lze vtělit do podílů/akcií nad rámec zákona
 • Zápis do obchodního rejstříku, jeho podobu a důsledky
  • kdy je třeba druhy podílů/akcií zapsat
  • je úprava druhů podílů/akcií založena na principu odchylky (od zákona) či principu reference?
 • Jak lze konkrétně měnit (upravovat)
  • podíl na zisku (včetně záloh na podíl na zisku a důsledků jejich vyplacení)
  • právo podílet se na řízení společnosti
   – právo na informace/vysvětlení
   – právo účastnit se valné hromady
   – právo hlasovat
   – právo podávat návrhy a protinávrhy
   – právo svolat valnou hromadu/požádat o svolání valné hromady
   – právo požádat o doplnění pořadu jednání valné hromady
  • právo podat žalobu jménem společnosti (actio pro socio)
  • vkladovou povinnost
  • příplatkovou povinnost
  • povinnost loajality

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit