Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK I./PV-947/2005

Odborný program

Seminář provede účastníky semináře po jednotlivých krocích správním řízením podle zákona č. 500/20054 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho novely k 1. 7. 2017. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků a zaměstnanců správních úřadů s důrazem na řízení v prvním stupni a možné postupy odvolacích orgánů.

Odborný program semináře:

Východiska právního řízení

 • základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků
 • definice správních orgánů
 • zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika)

Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení

 • Řízení před orgánem prvního stupně
  • úkony před zahájením řízení
  • zajištění průběhu řízení
  • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
  • rozhodnutí (usnesení)
  • zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
 • Náprava vadných rozhodnutí
  • přezkoumávání rozhodnutí
  • prohlášení nicotnosti
  • uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
 • Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
 • Exekuce
  • definice exekučních správních orgánů
  • formy exekuce

Shrnutí

Diskuse, dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit