Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky podle nového zákona

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.03.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17082

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Interaktivní jednodenní seminář se zaměří na praktické postupy v zadávacích řízeních podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek a na řešení konkrétních otázek z pohledu povinností všech účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Výklad bude zaměřen především na systematické vysvětlení jednotlivých pravidel pro zadavatele, možností obrany dodavatelů a důsledků chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva. Formou a obsahem půjde o výklad určený především začínajícím v oblasti zadávání veřejných zakázek, užitečný však může být i pro ty, kdo se v této oblasti orientují, avšak dosud nenalezli na své otázky týkající se aplikace nového zákona o veřejných zakázkách dostatečné odpovědi. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe ke dřívější právní úpravě zadávání veřejných zakázek.

Základní tématické okruhy:

  • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky a jejich využití ve vztahu k novému zákonu, dělení zakázek a jejich zadávání po částech, problémy stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
  • Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů, odlišnosti ve vztahu k jednotlivým zadávacím režimům
  • Jednotlivé druhy zadávacích řízení a základní pravidla postupu
  • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
  • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
  • Námitkové řízení před zadavatelem
  • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • Správní delikty zadavatelů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit