Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - II. část

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.10.2016
9.00 - cca 16.00
    —
16371

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Pro období těsně navazující na účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek (tento zákon je účinný od 1. října 2016) je připraven dvoudílný interaktivní seminář v komentářové formě umožňující velmi aktivní účast nejen přednášejícího, ale též posluchačů, zaměřující se na novinky v postupech zadavatelů i dodavatelů. Na sebe volně navazující dvě setkání tematicky vycházejí z obdobně pojatého dvoudílného cyklu z období května a června 2016, jehož kapacitu posluchači naplnili, avšak budou obsahově rozšířena o tematické okruhy a konkrétní otázky, které vyplynuly z vyvíjející se odborné diskuse k okamžiku nabytí účinnosti nového zákona. Smyslem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy sloužící ke každodenní aplikaci, zčásti i s využitím dosavadní rozhodovací praxe.

Posluchači se mohou zúčastnit obou seminářů nebo kteréhokoli z nich. Tato druhá část dvoudílného cyklu, která volně navazuje na seminář uskutečněný 11. 10. 2016, bude zaměřena především na podrobnosti týkající se

  • zadávání veřejných zakázek v jednotlivých režimech (nadlimitní, podlimitní, zjednodušený) a podstatných rozdílů v dílčích krocích zadavatelů v těchto jednotlivých režimech,
  • stanovení, prokazování a posuzování kvalifikace v závislosti na odlišných pravidlech pro jednotlivé režimy,
  • technických podmínek,
  • konstrukce, podávání a hodnocení nabídek,
  • mimořádně nízké nabídkové ceny,
  • uzavírání smluv na veřejné zakázky a pravidel pro jejich změny v navazujících zadávacích řízeních i mimo tato řízení.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit