Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní závazky - jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.03.2016
9.00 - cca 16.30
    —
16116

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Komu je seminář určen: pro advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky, členy statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníky, představitele státních organizací, obcí a krajů a dalším zájemcům, kteří ve své praxi používají občanský zákoník, uzavírají smlouvy a potřebují se orientovat ve stovkách nových paragrafů občanského zákoníku, které se této materie týkají.

Jak je výklad postaven: Výklad se soustředí především na změny, které jsou podstatné z hlediska nového občanského zákoníku, na to, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Zmíněna budou též pravidla, u nichž není jednotný výklad (v takových případech lektor navrhne rozumné řešení). Zároveň se poukáže na možnosti různých smluvních ujednání, která mohou strany využít pro vylepšení své smluvní pozice. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře:

 • Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
  • co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
  • musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
  • může mít smlouva zpětné účinky?
  • jak se uzavírá smlouva na internetu?
  • jak správně používat obchodní podmínky?
  • co se změnilo v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí?
 • Kdy zaniká závazek splněním?
  • jaké následky má opožděné a předčasné plnění?
  • co je to řádné plnění a jaké následky má vadné plnění?
  • jaký je zákonný rozsah odpovědnosti za řádné plnění (práv z vadného plnění)?
  • co je to záruka za jakost?
  • může za dlužníka plnit někdo jiný a co je to subrogace?
  • jaká jsou úskalí kvitance?
  • jaký je rozdíl mezi splnitelností a splatností dluhu a jaký to má význam?
  • k čemu vede prodlení dlužníka?
 • Jaké změny nastaly v právní úpravě započtení?
  • jaké jsou základní rozdíly mezi jednostranným a smluvním započtením?
  • jako pohledávku lze použít k započtení?
  • co je to pohledávka nejistá a neurčitá?
  • proti jaké pohledávce lze započíst?
  • lze započíst proti mzdě či platu?
 • Jak jinak zaniká závazek než splněním?
  • co lze považovat za prominutí dluhu?
  • jaký je rozdíl mezi výpovědí závazku a odstoupením od smlouvy?
  • musejí být důvody pro odstoupení a pro výpověď uvedeny v samotném oznámení?
  • jaký vliv má odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetí osoby?
  • jak zákoník brání šněrovacím smlouvám?
 • Jaké instituty vedou ke změně v závazcích?
  • které pohledávky lze postoupit?
  • jaký následek má porušení smluvního zákazu postoupit pohledávku?
  • pozor na koupi zastavené nemovitosti!
  • koho chrání institut převzetí majetku?
  • jak mohu postoupit smlouvu?
 • K některým (staro)novým institutům závazkového práva
  • jaký význam má pro závazek změna okolností?
  • co je to neúměrné zkrácení a jaké jsou podmínky jeho uplatnění?
  • jak občanský zákoník chrání proti lichvě?
  • lze si ujednat úroky z úroků?
  • co je to závdavek a k čemu se používá?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit