Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věcná práva - jejich výkon a ochrana

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Komu je seminář určen: Pro advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky, členy statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníky, představitele státních organizací, obcí a krajů a dalším zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.

Jak je výklad postaven: Výklad se soustředí především na změny, které jsou podstatné z hlediska nového občanského zákoníku, na to, jaké mají dopady do praxe. Zmíněna budou též pravidla, u nichž není jednotný výklad (v takových případech lektoři navrhnou rozumná řešení). Problematika věcných práv je jednou z těch, která byla v minulé právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí nejen na vyložení koncepčních změn (např. v držbě), nových institutů (např. právo stavby), ale též na to, jakým způsobem nová právní úprava navazuje na dosavadní judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře:

 • Co je to věc? Co je to nemovitá věc?
 • Jak se v praxi projevuje, že stavba je součástí pozemku? Co je to dočasná stavba?
 • Jak se změnila pravidla pro vydržení a jak je chráněna držba?
 • Čím vším je omezen vlastník nemovitosti?
 • Jak se mohu bránit proti imisím? Co je to privilegovaná imise?
 • Jaké formulovat petit vlastnické žaloby a co musím při jejich uplatnění prokazovat?
 • Jak lze stavět na cizím pozemku?
 • K čemu lze využít právo stavby a na co by se mělo pamatovat ve smlouvě o jeho zřízení?
 • K jakým změnám dochází v zástavním právu? Je možné sjednat si propadnou zástavu?
 • Jaká negativní ujednání jsou připuštěna?
 • Jak se zastavuje pohledávka, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci?
 • Jaký nejvhodnější výkon zástavního práva zvolit?
 • Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
 • Jak se mění předkupní právo a jaká nová věcná práva se v občanském zákoníku objevují?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit