Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pověřená řízením obchodního úseku a úseku veřejných rejstříků, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění a při aplikaci nového občanského zákoníku v rámci insolvenčního řízení, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

 • Majetková podstata a její soupis
 • Odporovatelnost v insolvenčním řízení
 • Konkurs a účinky jeho prohlášení
 • Správa a zpeněžování majetkové podstaty
 • Konečná zpráva a uspokojení věřitelů v rozvrhu
 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
 • Neplnění oddlužení, nové dluhy
 • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: Tento seminář volně navazuje na seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM, VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK, který se koná ve středu 17. února 2016.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit