Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D.

Spoluautor komentáře C.H.Beck k ObčZ (svazky k závazkovému právu), dříve ředitel Justiční akademie, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a jako advokát.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Bezdůvodné obohacení je pravidelně používaný právní institut, k němuž se vztahují stovky podstatných rozhodnutí Nejvyššího soudu. Obsahem semináře je jejich pro-pracované shrnutí a detailní a příklady podložený výklad k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku.

Ambicí je nabídnout nejpodrobnější praktický seminář k bezdůvodnému obohacení, který je v České republice dostupný. Seminář je zaměřen na úplný a detailní výklad praktických problému, které vyplývají z dosavadní judikatury i nové úpravy, a to na řadě příkladů.

Během semináře bude dostatečný prostor pro diskuzi a odpovědi na Vaše otázky.

Seminář se zaměří na následující okruhy:

  • Detailně projdeme dosavadní judikaturu
    • Bezhotovostní platby a bankovní převody. Vypořádání neplatné smlouvy. In-vestice do cizího. Užívání cizí nemovitosti, zastavěný pozemek a veřejná pro-stranství. Vztah k náhradě škody. Zásah do osobnostních práv. Vztahy mezi spoluvlastníky. Oceňování obohacení. Plnění dle zrušeného rozhodnutí. Dů-kazní břemeno a procesní souvislosti.
  • Podrobně rozebereme a okomentujeme každé z ustanovení § 2991–3005:
    • Výše zmíněné okruhy. Plnění na závazek a obohacení a ochuzení třetí osoby. Ochrana dobré víry a odpadnutí obohacení. Povinnost nepoctivého obohaceného vydat veškerý prospěch. Povinnost neoprávněného nájemce vydat obohacení přímo vlastníku. Použití v souvislosti s ustanoveními o držbě a dalšími instituty. Vyčíslení peněžité náhrady obvyklou cenou služby a cenou sjednanou. Odepření práva na vydání či náhradu.
  • Podrobně rozebereme a okomentujeme § 3012–3014 a § 1936–1937:
    • Možnost plnit z jiného, subrogace pohledávky, osud zajištění, nároky z bezdůvodného obohacení.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit