Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Místní a účelové komunikace II. - ochrana a údržba veřejných cest

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.11.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14270

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Na základě opakujících se dotazů právní praxe předkládají lektoři zcela nový seminář věnovaný doplňujícím otázkám k tématu místních a účelových komunikací. Tyto okruhy zahrnují zejména ochranu a údržbu veřejných cest. Účastníci se dozvědí, jak řešit umisťování nejrůznějších překážek a jiné způsoby rušení obecného užívání pozemních komunikací, včetně jejich poškozování a znečišťování, jaké jsou úkoly stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů při ochraně veřejných cest a jak lze legálně v zájmu vlastníka přístup na pozemní komunikace omezit. Předmětem semináře bude též rozsah údržby místních a účelových komunikací a otázka, kdo je zodpovědný za škody vzniklé na majetku či zdraví uživatelů veřejných cest či vlastníků nemovitostí v jejich sousedství.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu nebo vykonávajících majetkovou správu pozemních komunikací ve vlastnictví obce či kraje, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o ochranu či údržbu cest nejčastěji obracejí.

Z obsahu semináře:

  • Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.)
  • Překážky na místních a účelových komunikacích (hromady materiálů, jámy, přírodní překážky, stavby, vraky).
  • Ničení a znečišťování místních a účelových komunikací.
  • Údržba místních a účelových komunikací (Kam až sahá povinnost údržby veřejných cest? Odpovědnost vlastníka cesty za škodu vůči uživatelům a vlastníkům sousedních nemovitostí. Styk veřejných cest s železničními dráhami a vodními toky.)
  • Veřejné cesty s omezeným režimem užívání. (Uzavřené prostory a objekty. Lesní cesty. Ochranná pásma vodního zdroje. Omezení přístupu ve správním řízení. Umisťování dopravních značek.)

Pozn.: Tento seminář byl předložen k akreditačnímu řízení Ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit