Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu)

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.10.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13217

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Nová regulace soukromého práva přináší nejen změny, o kterých se hodně píše a hodně mluví, ale také mnoho změn, které jsou skryté nebo nenápadné. Významně se např. mění pravidla pro zajištění dluhu, pro promlčení, relativní neúčinnost nebo dobytnost dluhů, které přecházejí na dědice. Tento seminář se proto snaží postavení věřitele a jeho ochranu sledovat průřezově v celém textu občanského zákoníku tak, aby si posluchač udělal obrázek jak o celku, tak detailu. Bude tak diskutována zejména problematika zajištění (s důrazem na nové zástavní právo), ale též změn v oblasti závazkového práva (zápůjčka, úvěr, postavení slabší strany apod.).

Odborný program semináře:

 • 1. Základní pojmy závazkového práva
  • Co je to závazek, dluh, pohledávka a jak vznikají?
  • Jak se řeší pluralita věřitelů a postavení věřitele vůči více dlužníkům?
 • 2. Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
  • Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
  • Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
  • Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
  • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
 • 3. Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
  • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
  • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
  • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů?
  • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
  • Co je to výhrada soupisu?
  • Co je to relativní neúčinnost?
  • K čemu slouží výhrada relativní neúčinnosti?
 • 4. Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
  • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
  • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
  • Lze postoupit celou smlouvu?
 • 5. Věřitel a započtení
  • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
  • Rozšiřují se možnosti pro započtení pohledávek?
 • 6. Pasivita věřitele a její následky
  • Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
  • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
  • Ve kterých případech se místo promlčení uplatní prekluze věřitelova práva?
  • K čemu vede prodlení věřitele?
 • 7. Zajištění co nejlepší dobytnosti pohledávky věřitele
  • Jaké změny nastávají v právní úpravě zástavního práva?
  • Lze nadále využívat zajišťovací převod práva?
  • Jaké změny se dotýkají ručení a finanční záruky?
  • Je nový občanský zákoník vstřícný k zajištění syndikovaných úvěrů?
 • 8. Utvrzení věřitelových práv
  • K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty?
  • Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku?
  • Mění se právní úprava uznání dluhu?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit