Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek - aktuální novelizace a problémová ustanovení

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.03.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13010

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
14.05.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13011

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář vedený předsedou senátu Krajského soudu v Brně, který se zabývá přezkumem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, se bude zaměřovat na praktické aspekty výkladu zákona o veřejných zakázkách v částech, které
• byly zasaženy posledními novelami,
• jsou dosud vykládány nejednotně,
• z pohledu výkladu dotváří aktuální rozhodovací praxe.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

U posluchačů se předpokládá přiměřená vstupní orientace v zákoně o veřejných zakázkách a v postupech při zadávání veřejných zakázek. Posluchači budou seznámeni s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

 • Vymezení pojmů „zadavatel“ a „veřejná zakázka“, problémy při zadávání veřejné zakázky po částech, otázky výpočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky, výklad, judikatura a její kritické komentáře
 • Uveřejňovací povinnosti zadavatelů, praktické postupy, důsledky pochybení
 • Druhy a typy veřejných zakázek, vliv novelizací na postup zadavatele
 • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a srozumitelnost, vývoj výkladové praxe a judikatury, vliv novelizací na použitelnost dřívější judikatury, modelové příklady
 • Stanovování, prokazování a posuzování kvalifikace, procedurální pravidla a zásady postupu zadavatelů
 • Hodnocení nabídek - nejčastější chyby zadavatelů a jejich důsledky, vývoj právní úpravy a judikatury
 • Kontrola procesu posuzování a hodnocení nabídek, meze kontroly orgánem dohledu, zajištění „veřejné kontroly“
 • Námitkové řízení před zadavatelem
 • Správní řízení před orgánem dohledu
 • Správní delikty po novelách
 • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit