Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a jejich řešení

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.11.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12182

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

 • Chcete se podrobně seznámit s praktickými zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek po posledních novelizacích zákona o veřejných zakázkách?
 • Chcete se sami o své vlastní zkušenosti podělit?
 • Chcete si připomenout aktuální právní úpravu a zjistit, jaké výklady jsou k jednotlivým ustanovením zákona o veřejných zakázkách v současné době zastávány a o co jsou opřeny?
 • Chcete znát klíčové výkladové argumenty založené na aktuální rozhodovací praxi českých soudů a Soudního dvora Evropské unie?

Seminář vedený předsedou senátu soudu přezkoumávajícího rozhodnutí českého orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek se bude zaměřovat zejména na výklad zákona o veřejných zakázkách v částech, které byly zasaženy posledními novelami a k nimž již existuje výkladová praxe, a v částech, kde vznikají časté aplikační potíže, kde se výklad postupně mění a kde je dotvářen aktuální rozhodovací praxí.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Vysoce interaktivní metoda vedení semináře umožní posluchačům do průběhu semináře aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři a podílet se tak na jeho programu.

Z obsahu semináře:

 • Vymezení pojmů „zadavatel“ a „veřejná zakázka“, problémy při zadávání veřejné zakázky po částech, otázky výpočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky, často odhalované chyby zadavatelů
 • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a srozumitelnost, vliv novelizací na postup zadavatele, vývoj judikatury, modelové příklady, praktická doporučení
 • Smluvní (obchodní) podmínky veřejné zakázky, pravidla jejich stanovování a změn
 • Kvalifikace dodavatele – její stanovování, prokazování a posuzování, procedurální pravidla a zásady
 • Posuzování a hodnocení nabídek - nejčastější chyby zadavatelů a vývoj právní úpravy a judikatury
 • Uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku, postupy po jejím uzavření
 • Kontrola procesu posuzování a hodnocení nabídek, meze kontroly orgánem dohledu
 • Námitkové řízení před zadavatelem
 • Správní řízení před orgánem dohledu
 • Správní delikty
 • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit