Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Orgány kapitálových obchodních společností po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.04.2012, 15.5.2012
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
12135

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vnáší do právní úpravy obchodních společností některé velmi významné změny. Tyto změny se výrazně projevují zejména ve sféře kapitálových společností. V úvahu je třeba brát i to, že základ právní úpravy orgánů právnických osob, a tedy i obchodních korporací, je obsažen v novém občanského zákoníku a že zákon o obchodních korporacích sice obsahuje řadu odchylek od nové občanskoprávní úpravy orgánů, v některých případech však naopak výslovně odkazuje na použití úpravy orgánů spolků v občanském zákoníku. Tento stav do určité míry stěžuje orientaci v právní úpravě orgánů obchodních korporací.

Cílem semináře je podat ucelený přehled uvedené problematiky, doplněný použitelnou dosavadní judikaturou v této oblasti, a porovnat stávající úpravu s úpravou po rekodifikaci.

V rámci prvního semináře (17. dubna 2012), věnované obecné úpravě orgánů obchodních společností a úpravě jednatelů společnosti s ručením omezeným, se přednášející zaměří zejména na:

 • vztah mezi úpravou orgánů právnických osob, včetně úpravy orgánů spolků v novém občanském zákoníku a úpravou orgánů obchodních společností v zákoně o obchodních korporacích,
 • obecnou úpravu orgánů obchodních korporací a její využitelnost pro orgány společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
 • nicotná rozhodnutí orgánů,
 • překážky výkonu funkce,
 • jednání za společnost s ručením omezeným a akciovou společnost,
 • důsledky nedostatku předepsaného souhlasu orgánu společnosti s uzavřením smlouvy,
 • pravidla jednání členů orgánů,
 • pravidla o střetu zájmů,
 • smlouvu o výkonu funkce,
 • ručení členů orgánů při úpadku,
 • vyloučení statutárních orgánů (jejich členů) z výkonu funkce,
 • jednatele společnosti s ručením omezeným, a to zejména na:
  • postavení jednatelů jako kolektivního orgánu nebo individuálních orgánů,
  • ustavení jednatelů do funkce a jejich odvolání,
  • působnost jednatelů,
  • zákaz konkurence.

V rámci druhého semináře (15. května 2012), věnovaného statutárním a kontrolním orgánům akciové společnosti a valné hromadě obou kapitálových společností, bude výklad zaměřen zejména na:

 • statutární a kontrolní orgány akciové společnosti v
  • dualistickém systému
  • monistickém systému
 • působnost valné hromady,
 • valnou hromadu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, a to zejména na
  • působnost valné hromady,
  • rozhodný den k účasti,
  • svolání valné hromady a účast na ní,
  • přijímání rozhodnutí valné hromady,
  • rozhodování per rollam,
  • kumulativní hlasování,
  • průběh valné hromady,
  • neplatnost usnesení valné hromady.

Pozn.: Zúčastnit se můžete buď obou seminářů, nebo pouze prvního či druhého semináře.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit