Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o veřejných zakázkách - aktuální novelizace a problémová ustanovení včetně významné novely účinné od 1. dubna 2012

Další právní normy (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.04.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12045

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
29.05.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12048

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář vedený předsedou senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a autorem několika publikací z oblasti zadávání veřejných zakázek, se bude zaměřovat na výklad zákona o veřejných zakázkách v částech, které byly zasaženy posledními novelami, včetně rozsáhlé a zásadní novely, která nabývá účinnosti 1. dubna 2012, a v částech, kde vznikají časté aplikační potíže a kde je výklad významně dotvářen aktuální tuzemskou judikaturou.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

U posluchačů se předpokládá přiměřená vstupní orientace v zákoně o veřejných zakázkách a v postupech při zadávání veřejných zakázek. Posluchači budou seznámeni s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

  • Vymezení pojmů „zadavatel“ a „veřejná zakázka“, problémy při zadávání veřejné zakázky po částech, otázky výpočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky
  • Druhy a typy veřejných zakázek, vliv novelizací na postup zadavatele
  • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a srozumitelnost, vývoj judikatury, modelové příklady
  • Stanovování, prokazování a posuzování kvalifikace, procedurální pravidla a zásady postupu zadavatelů
  • Hodnocení nabídek - nejčastější chyby zadavatelů a vývoj právní úpravy a judikatury
  • Kontrola procesu posuzování a hodnocení nabídek, meze kontroly orgánem dohledu
  • Námitkové řízení před zadavatelem
  • Správní řízení před orgánem dohledu
  • Správní delikty po novelách
  • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit