Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o veřejných zakázkách - aktuální novelizace a očekávané změny v aplikaci v roce 2012

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.12.2011
9.00 - cca 16.00
    —
113311

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Aktuálně zařazovaný seminář vedený soudcem specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, se bude zaměřovat na výklad zákona o veřejných zakázkách především v těch částech, které jsou zasaženy jeho aktuální novelou, nacházející se nyní v závěrečné fázi legislativního procesu a která nabude účinnosti v roce 2012.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

U posluchačů se předpokládá přiměřená orientace v zákoně o veřejných zakázkách a v postupech při zadávání veřejných zakázek.

Posluchači budou seznámeni s novelizovaným zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

  • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro její stanovení a důsledky chyb
  • Druhy zadávacích řízení po novele a změny v postupu zadavatelů
  • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a srozumitelnost, změny pravidel, modelové příklady
  • Stanovování, prokazování a posuzování kvalifikace
  • Novinky v procesu podávání a hodnocení nabídek
  • Specifické případy kvalifikačních podmínek a hodnotících kritérií
  • Procesní otázky dohledu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit