Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
20.03.2018 Velká novela stavebního zákona
22.03.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
27.03.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
05.04.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
10.04.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
10.04.2018 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
12.04.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
12.04.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
12.04.2018 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
17.04.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
17.04.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
17.04.2018 Velká novela stavebního zákona
19.04.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
19.04.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
24.04.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
24.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10.05.2018 Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
15.05.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
17.05.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
18.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
24.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
29.05.2018 Zákon o majetku státu
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
12.06.2018 Zákon o státní službě
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nalezeno celkem 35 seminářů na 3 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit