Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
29.05.2018 Zákon o majetku státu
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
12.06.2018 Zákon o státní službě
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.06.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
22.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
11.09.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.09.2018 Veřejná prostranství
20.09.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
20.09.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
21.09.2018 Opatření obecné povahy
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe

Nalezeno celkem 54 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit