Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
02.10.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
04.10.2018 Zákon o vodovodech a kanalizacích
10.10.2018 Správní řád ve školství
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
11.10.2018 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
12.10.2018 Opatření obecné povahy
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
25.10.2018 Právní aspekty integrace ve vzdělávání
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
26.10.2018 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
30.10.2018 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
06.11.2018 Zákon o státní službě
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
08.11.2018 Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019
08.11.2018 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
16.11.2018 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe

Nalezeno celkem 59 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit