Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
02.10.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
12.10.2018 Opatření obecné povahy
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
17.10.2018 MS Word - efektivně
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
14.11.2018 MS Excel - efektivně
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
19.12.2018 MS Word - efektivně

Nalezeno celkem 43 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit