Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
20.03.2018 Velká novela stavebního zákona
22.03.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
27.03.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
27.03.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
05.04.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
10.04.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
12.04.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
12.04.2018 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
12.04.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
12.04.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
17.04.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
17.04.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
17.04.2018 Velká novela stavebního zákona
18.04.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
19.04.2018 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
24.04.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
24.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
09.05.2018 MS Word - efektivně
10.05.2018 Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
16.05.2018 MS Excel - efektivně
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
22.05.2018 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí

Nalezeno celkem 32 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit