Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
17.10.2017 Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti)
17.10.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
19.10.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
20.10.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
20.10.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
24.10.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
24.10.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
31.10.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
31.10.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona aneb jak postupovat na úseku územního plánování po novele v praxi
31.10.2017 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti
02.11.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz
07.11.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
07.11.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
08.11.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
09.11.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017
09.11.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně novely správního řádu
14.11.2017 Právo na informace vs. ochrana osobních údajů s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
16.11.2017 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
16.11.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
16.11.2017 Jméno a příjmení v matriční praxi
16.11.2017 MS Excel - efektivně
21.11.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
23.11.2017 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny
23.11.2017 Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017
28.11.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
30.11.2017 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
01.12.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
05.12.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
05.12.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
05.12.2017 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z
05.12.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
07.12.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona
07.12.2017 Účetní závěrka za rok 2017 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek
08.12.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.12.2017 Velká novela stavebního zákona
14.12.2017 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
15.12.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
19.12.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu

Nalezeno celkem 38 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit