Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další tzv. velkou novelu

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti z jeho aplikace. Součástí výkladu budou poznámky k ustanovením zákona a k publikovaným výkladům, jakož i doporučení a úvahy o možném dalším vývoji veřejného stavebního práva, včetně reakcí na obsah vládního návrhu další tzv. velké novely stavebního zákona.

Odborný program semináře:

 • Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy
 • Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů
 • Soustřeďování a poskytování informací o území
 • Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
 • Integrace a spojování postupů na úsecích územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona a podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
 • Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
 • Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení)
 • Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
 • Modifikace v území vyhrazeném zadáním regulačního plánu
 • Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
 • Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
 • Tzv. volný režim změn ve využití území
 • Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
 • Povolování staveb a jejich změn
 • Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
 • Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
 • Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
 • Tzv. volný režim provádění staveb
 • Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
 • Vazby mezi úkony předcházející provádění stavby a úkony předcházející užívání stavby na úseku stavebního řádu
 • Správní postupy navazující na oznámení záměru užívat stavbu nebo změnit užívání stavby a na žádost o kolaudační souhlas
 • Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
 • Nařizování některých činností vlastníku stavby
 • Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby
 • Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
 • Správní trestání v oblasti výstavby s ohledem na novou úpravu projednávání přestupků
 • Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
 • Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
 • Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 26. ledna 2017 (event. do 13. června 2017) na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit