Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce 2016

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.11.2015
9.00 - cca 17.00
    —
15281

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny od roku 2016. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • vymezení místa plnění u služeb od 1. 1. 2016,
  • zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015,
  • praktické problémy při uplatňování daně na výstupu,
  • praktické problémy při opravě základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
  • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů,
  • aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změna sazeb daně od 1. 1. 2015 a od roku 2016,
  • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2016,
  • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2015 a změny od roku 2016,
  • praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016,
  • kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2015 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2016, a to zejména:
  • Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů
  • Zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu
  • Podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od základu daně
  • Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám
  • Z vybraných judikátů
  • Daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu
     – snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu, zdaňování dividend
  • Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP
     – vybrané otázky k uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
  • Informace o schválených novelách ZDP v roce 2015
 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2015 a problematice podvojného účetnictví od roku 2016 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
  • změny v zákonu o účetnictví od roku 2016 (významná novela z důvodu transpozice Směrnice EU),
  • změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2016,
  • změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2016,
  • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
  • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit