Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2014 a v roce 2015

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2014, 13.12.2014, 14.12.2014
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
14225

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na změny v uplatňování DPH od roku 2015 s  účinností od 1. 1. 2015 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • obrat a pravidla pro registraci plátců v roce 2015
 • registrace do zvláštního jednoho správního místa,
 • změny ve vymezení místa plnění u některých služeb od 1. 1. 2015,
 • vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
 • změny sazeb daně od roku 2015,
 • vymezení zboží ve druhé snížené sazbě daně 10 %,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně od 1. 1. 2015 se zaměřením na převod a nájem nemovitostí,
 • pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2015,
 • trvalý a dočasný režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření od roku 2015,
 • změny v oblasti správy DPH od roku 2015,
 • kontrolní hlášení od 1. 1. 2016,
 • zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od roku 2015.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) v roce 2014 a informace o změnách od roku 2015, a to zejména:

 • Ze zákonného opatření Senátu k rekodifikaci
  zdanění darů daní z příjmů
  podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od základu daně
  • předsunutí účinnosti některých úprav zákona č. 458/2011 Sb.
 • Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP
  co nového přinese úprava pokynu D-6
  • změny v pokynu D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj
 • Novely ZDP schválené v roce 2014 (s účinností v průběhu druhé poloviny roku 2014 a od roku 2015)
  • reakce poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  tzv. technická novela ZDP zpřesňující tzv. rekodifikační novelu a I. etapa naplňování Programového prohlášení vlády:
     – zpřesnění úprav přijatých Zákonným opatřením Senátu
     – reakce na judikát NSS k zohlednění ztráty při kontrole
     – umožnění přenosu daňové ztráty také při přeměnách družstev
     – zrušující vybrané body zákona č. 458/2011 Sb., včetně osvobození dividend

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část se bude věnovat problematice podvojného účetnictví za rok 2014 a změnám v účetních předpisech od roku 2015 s přihlédnutím ke změnám v daňových předpisech, v obchodním právu a v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Další výklad se bude vztahovat k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2014.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví ve vazbě na nový Občanský zákoník,
 • výklad ke změnám zákona o účetnictví platným v roce 2014 a změny pro rok 2015,
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví v roce 2014 a změny pro rok 2015,
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2014, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • výklad k českým účetním standardům platným v roce 2014 a změny pro rok 2015 včetně nových interpretací ke standardům.
 • Další aktuální informace k  legislativním změnám v účetnictví s přihlédnutím ke změnám v daňových předpisech a novým Občanským zákoníkem.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit