Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soukromé právo po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.02.2014, 14.2.2014, 15.2.2014, 16.2.2014
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
14154

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti v demisi, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

Odborný program

Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a desítky navazujících právních předpisů od základu změnily české soukromé právo, a to ve všech jeho odvětvích. Cílem semináře je poskytnout účastníkům orientaci v nové právní úpravě v její celistvosti a provést je hlavními změnami napříč těmito předpisy, které by neměly uniknout jejich pozornosti. Výklad se zaměří na oblasti a otázky významné pro podnikání a bude podán srozumitelnou formou využitelnou i pro neprávníky (např. účetní, daňové či ekonomické poradce podnikatele). Zvláštní pozornost bude věnována systému přechodných ustanovení.

Odborný program semináře:

 • obecně k novému civilnímu právu
  • přehled hlavních předpisů nového práva či předpisů dotčených změnou
  • historické, filozofické a ideové zdroje nové úpravy
  • hlavní principy, klíčová ustanovení nové úpravy
  • pravidla pro výklad nového práva
  • kogentnost vs. dispozitivnost nové úpravy
  • hlavní změny v pojmosloví / nové pojmy (výprosa, pacht, závdavek, cena, újma, smlouva, dohoda, závazek, závod, pobočka aj.)
 • podnikání, podnikatel, spotřebitel, slabší strana v nové úpravě
  • vymezení pojmů podnikání a podnikatel
  • zvláštnosti vztahů mezi podnikateli
  • zvláštnosti vztahů s podnikatelem
  • jednání (za) podnikatele
  • ochrana spotřebitele / slabší strany v novém právu
 • nová právní úprava právnických osob / obchodních společností
  • systém a struktura nové právní úpravy právnických osob
  • typy právnických osob a systém jejich úpravy
  • povinnost přizpůsobit právní poměry nové úpravě (lhůty a výkladové problémy) a hlavní okruhy požadovaných / doporučených změn
  • změny v úpravě jednání za právnickou osobu, nová úprava konfliktu zájmů
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce (včetně souběhů s pracovním poměrem) a odměňování
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů právnických osob a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
  • nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • hlavní změny v úpravě SRO / AS
  • základní změny v úpravě společenství vlastníků / spolků (občanských sdružení)
 • věci a věcná práva v novém občanském zákoníku
  • pojem věci, třídění věcí, pohledávka jako věc, veřejný statek
  • nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.)
  • nový režim stavby (již jen součást pozemku nebo práva stavby); vystavění a přestavek
  • nová práva / nové povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
  • nabytí vlastnictví, nová rizika při nabývání vlastnictví, přechod povinností s věcí
  • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení, nová rizika pro vlastníky (zvláště nemovitostí) a jak jim předcházet
  • věcněprávní zákaz zcizení či zatížení věci
  • přechodná ustanovení, zvláště k nové úpravě staveb a nabytí věci od nevlastníka
 • právní jednání, smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku
  • lhůty a doby, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku
  • zdánlivost / relativní a absolutní neplatnost / relativní neúčinnost právního jednání či jeho části
  • výklad právního jednání
  • nová úprava vzniku smlouvy (smluvní modality kontraktačního procesu, změny v úpravě nabídky a akceptace, smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran, všeobecné obchodní podmínky a jejich jednostranné změny aj.)
  • změny a novinky v právní úpravě obsahu smlouvy (adhesní smlouvy, smlouva o plnění třetí osoby, lichva, neúměrné zkrácení, podstatná změna okolností aj.)
  • změna závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, postoupení smlouvy aj.)
  • zánik závazku (splnění, započtení aj.)
  • přechodná ustanovení k novému závazkovému právu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit