Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2014

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.05.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14007

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

 • VÝKLAD K DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny s účinností od 1. 1. 2014. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • změny ve vymezení základních pojmů ve vazbě na nový občanský zákoník,
  • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na nový občanský zákoník a jejich registrace v roce 2014,
  • vymezení předmětu daně (dodání zboží a poskytování služeb) ve vazbě na nový občanský zákoník,
  • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů,
  • sazby daně a související problémy v roce 2014,
  • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí a změny v této oblasti ve vazbě na nový občanský zákoník.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad bude zaměřen na aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev), a to zejména na:
  Změny vyvolané reakcí na rekodifikaci soukromého práva
     – nová obecná společná ustanovení o věcech, majetkových právech, finančním leasingu a osobách
     – zdanění svěřenského fondu
     – stavba a pozemek, právo stavby v ZDP
  Úpravy zdanění veřejně prospěšných poplatníků – neziskovek – bez vazby na status VP
  Zdanění investičních fondů
  Důsledky inkorporace daně dědické a darovací do ZDP
     – osvobození příjmů z dědictví
     – zdanění darů daní z příjmů při zachování osvobození pro veřejně prospěšné poplatníky, snížení vstupní ceny majetku o účelově poskytnuté dary
  Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání, a to
     – na pořízení majetku využívaného pro odborný rozvoj
     – výdajů vynaložených na žáka
  Transformaci přílohy k odpisování hmotného majetku na klasifikaci produkce CZ-CPA (OS 1–3)
  Předsunutí účinnosti některých úprav zákona č. 458/2011 Sb.
     – zvýšení a  sjednocení limitu pro odpočet darů od základu daně
     – zvýšení a rozšíření odpočtu výdajů na výzkum a vývoj
     – zjednodušení tvorby opravných položek a odpisu pohledávek
 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2014 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím k platnosti nového Občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících a dalších navazujících prováděcích předpisů k občanskému a obchodnímu právu, ke změnám daňových předpisů a informacím k účetní závěrce. Výklad bude zaměřen zejména na:
  • výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2014 ve vazbě na nový Občanský zákoník a další navazující předpisy,
  • změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2014,
  • změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2014,
  • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
  • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě včetně změn vyplývajících z nového Občanského zákoníku.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentací k semináři v tištěné formě, podle které budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit