Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Držba, vlastnictví, věcná práva k cizí věci v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.04.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13099

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

advokát, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, do června 2018 ministr spravedlnosti

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to právní úprava věcných práv a v jejím rámci zvláště institutů držby a vlastnictví. Na novém významu (a rozsahu) nabývají i ustanovení o věcných právech k věci cizí. Cílem semináře je podrobně rozebrat novinky, které rekodifikace přináší právě ve zmíněných třech okruzích (v oblasti věcných práv k věci cizí ovšem vyjma práva zástavního, které bude předmětem podrobného výkladu na semináři věnovaném zajištění), jejich význam pro praxi, ale i výkladové komplikace, které lze v souvislosti s aplikací nové úpravy očekávat. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • držba – pojem, význam, obsah, druhy
  • pojem vlastnictví
  • předmět a obsah vlastnického práva
  • spoluvlastnictví (včetně bytového a přídatného)
  • způsoby nabytí vlastnictví
  • nabytí od nevlastníka, řádné a mimořádné vydržení
  • právo stavby
  • věcná břemena
  • přechodná ustanovení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit