Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.04.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12091

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti v demisi, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva opouští dosavadní dvojkolejnost úpravy závazkového práva pro obchodní a občanské závazkové vztahy. Zároveň dochází k úplnému přepracování celé úpravy, včetně zásadních změn koncepce základních pojmů neplatnosti (zdánlivosti) či odpovědnosti a zavedení dosud u nás neznámých institutů závazkového práva. Seminář si klade za cíl představit praktickým právníkům základní rysy této nové úpravy a umožnit jim lépe se zorientovat v oblasti smluv a odpovědnosti za škodu i po její účinnosti.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • vývoj návrhu nového občanského zákoníku
 • filozofie, interpretace nové úpravy
  • hlavní zásady
  • kogentnost vs. dispozitivnost
  • nová terminologie v oblasti závazkového práva
 • struktura závazkového práva, typy závazkových vztahů
  • obecná úprava
  • spotřebitelský vztah
  • vztah se slabší stranou
  • vztah mezi rovnocennými podnikateli
 • právní jednání a jeho vady
  • jednání (zastoupení) právnické osoby / podnikatele
  • forma právního jednání
  • zdánlivost, absolutní a relativní neplatnost
  • možnost dodatečně zhojit vady jednání (se zpětným účinkem)
  • výklad právních jednání
 • nová úprava běhu času
  • lhůta vs. doba
  • promlčení a prekluze
 • nová úprava vzniku smluv
  • kontraktační proces (odklon od zásady plného konsensu)
  • adhesní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • vybrané nové instituty obecného práva závazkového
  • smlouva o plnění třetí osoby
  • postoupení smlouvy
  • převzetí majetku
  • neúměrné zkrácení
  • podstatná změna okolností
  • nástroje utvrzení závazku
 • vybrané změny ve stávajících institutech obecného práva závazkového
  • započtení
  • odstoupení od smlouvy
  • postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek
  • ručení, subrogační regres
 • odpovědnost za škodu
  • opuštění jednotného civilního deliktu
  • koncept smluvní a mimosmluvní odpovědnosti
  • nová úprava nekalé soutěže
 • revoluce v úpravě bezdůvodného obohacení
 • další změny a novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit