Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Prof.Dr.JUDr Karel Eliáš

autor návrhu nového občanského zákoníku, člen Legislativní rady vlády, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace "Pracovněprávní vztahy a personální řízení". Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.


Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady

I. vydání

Stran: 1048

Cena: Kč 1990 (včetně 0% DPH)

Objednat


 

Tento komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře jednotlivých ustanovení zákoníku práce připojuje ve druhé části výklad k souvisejícím institutům občanského zákoníku. Autoři obou částí publikace nicméně dbali na to, aby byl výklad přizpůsoben tomu, že se jedná o pracovněprávní publikaci. Proto je hlavní pozornost věnována zákoníku práce a ustanovení občanského zákoníku jsou vykládána ve vazbě na něj. Rovněž veškeré příklady jsou výlučně pracovněprávní, ať už se týkají zákoníku práce nebo občanského zákoníku.

Právě množství modelových příkladů je druhým aspektem, v němž je tento komentář jedinečný. Více než 200 příkladů z něj činí užitečnou pomůcku pro všechny, kdo ve své praxi zákoník práce potřebují, od personalistů a mzdových účetní přes podnikové právníky či odborové funkcionáře až po advokáty či soudce.

Další výhodou publikace je úzký autorský kolektiv složený ze dvou předních expertů na pracovní právo a dvou předních expertů na občanské právo. Každá dvojice se pak skládá z jednoho z tvůrců současné právní úpravy (zákoníku práce a občanského zákoníku) a jednoho advokáta specializovaného na dané právní odvětví. Toto specifické složení autorského kolektivu zajišťuje nejen vysokou odbornou kvalitu výkladu, ale též soudržnost publikace jako celku, protože kniha se „nerozpadá“ na více autorských stylů.

V této knize tedy nezískáte jen další z řady komentářů k zákoníku práce, ale praktického pomocníka v oblasti pracovního práva.

DOPLNĚNO DODATKEM, KTERÝ KOMENTÁŘ AKTUALIZUJE K 1. 1. 2024 (včetně změn v agenturním zaměstnávání.)

S ohledem na změny v pracovním právu v roce 2023, zejména na nabytí účinnosti transpoziční novely č. 281/2023 Sb., se autoři rozhodli reagovat a vydat dodatek ke komentáři tak, aby se ke čtenářům dostal co nejdříve. Právní stav vydání dodatku je k 1. 1. 2024.

Dodatek je koncipován tak, aby byl speciální v obsažených ustanoveních a plně tak aktualizoval původní knižní komentář z roku 2022. K novému nebo doplněnému komentovanému znění daného ustanovení zákoníku práce autoři přistoupili nejen v případě jeho zákonné novelizace, ale i v případě, kdy se novelizace nepřímo dotkla původního výkladu dalšího ustanovení.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit