Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ŘÍZENÍ O VEŘEJNÉ PODPOŘE PŘED EVROPSKOU KOMISÍ

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.12.2004
9.00 - cca 14.00
    —
4205

Svaz českých a moravských výr. družstev
(SČMVD), Václavské nám. 21, Praha 1

Doprava na místo
Dopravní spojení: Metro trasa C, stanice Muzeum; metro trasa A, stanice Můstek, východ směr Václavské náměstí (vchod z Jindřišské ulice vedle bývalého OD KRONE)

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Evropská komise je v rámci EU jediným orgánem, který posuzuje slučitelnost veřejné podpory poskytované na území jednotlivých členských států se společným trhem. Toto posuzování probírá v rámci speciálních řízení, kde jsou podrobně rozvedena práva a povinnosti nejen členských států - poskytovatelů veřejné podpory, ale i subjektů, které mohou být rozhodnutím Evropské komise dotčeny (příjemci veřejné podpory, konkurenti příjemců veřejné podpory, podnikatelské svazy apod.).

V rámci semináře budou podrobně rozebrána práva a povinnosti subjektů účastnících se řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí vyplývající z čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství a procedurálního nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví pravidla pro provádění čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství. Tato problematika bude dána do souvislosti se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Výklad bude konkretizován na typech rozhodnutí vydávaných Evropskou komisí.

Odborný program semináře:

 • Vymezení základních pojmů.
 • Čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství, jednotlivá práva a povinnosti z tohoto článku vyplývající.
 • Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví pravidla pro provádění čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.
 • Druhy řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí:
  – řízení ve věcech notifikované veřejné podpory: předběžný přezkum notifikace, formální vyšetřovací procedura
  – řízení o nezákonné veřejné podpoře
  – řízení v případech zneužití veřejné podpory
  – řízení týkající se existujících programů veřejné podpory.
 • Práva třetích stran (konkurenti příjemce veřejné podpory, podnikatelské svazy apod.) v řízení před Evropskou komisí. Stížnosti na nezákonnou veřejnou podporu. Obrana v případech zneužití veřejné podpory. Kroky proti existujícím programům veřejné podpory.
 • Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise.
 • Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Vnitrostátní povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory. Role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako monitorující jednotky..
 • Úloha národních soudů v oblasti veřejné podpory.
 • Diskuse.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit