Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

SEMINÁŘ A PANELOVÁ DISKUSE K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2004 A 2005

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.11.2004
9.00 - cca 17.00
    —
4136

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Doprava na místo
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Helena Kelblová

podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

Zákon o DPH

Výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle platné právní úpravy do konce roku 2004 a po 1.1. 2005 a vazby zákona o DPH na zákon o daních z příjmů a účetnictví. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o dílčích změnách v zákoně o DPH pro rok 2005,
 • vymezení daňových subjektů a jejich registrace a dílčí změny pro rok 2005,
 • vymezení předmětu daně ve vazbě na zákon o daních z příjmů,
 • vymezení místa plnění a dílčí změny pro rok 2005,
 • přiznávání daně, vystavování daňových dokladů a stanovení základu daně ve vazbě na účetní předpisy,
 • sazby daně a dílčí předpokládané změny pro rok 2005,
 • základní podmínky pro osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a s nárokem na odpočet daně a dílčí změny pro rok 2005,
 • uplatňování a zkracování nároku na odpočet daně, včetně ročního vypořádání a úpravy a vyrovnání odpočtu daně ve vazbě na zákon o daních z příjmů.

(Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.)

Daň z příjmů právnických osob

Výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném pro zdaňovací období započatá v roce 2004, a to se zaměřením na zdanění příjmů obchodních společností a družstev.

 • Stručná informace o hlavních změnách zákona o daních z příjmů platných od roku 2004.
 • Komentář k vybraným novým nebo změněným ustanovením zákona o daních z příjmů, např.:
  - opětovné zavedení daňového odpisování nehmotného majetku, doodepsání nehmotných majetků uvedených do užívání do konce roku 2000 a v letech 2001 až 2003,
  - odpisová skupina 6 (platnost, zásady pro zatřídění budov a staveb podle klasifikace CZ-CC),
  - limitování vstupní ceny osobních automobilů, možná řešení při jejich pronajímání (leasing, půjčování), stanovení nepeněžního příjmu při jejich poskytování zaměstnancům,
  - limitování leasingových splátek u finančního leasingu osobních automobilů,
  - oceňovací rozdíly účtované podle účetních předpisů „výsledkově“ a jejich uplatnění v základu daně,
  - nové vymezení „spojených osob“ a vztah k osvobození úroků a k testu nízké kapitalizace,
  - uplatnění smluvních pokut a úroků z prodlení ze závazkových vztahů,
  - úprava zdanění právně zaniklých závazků,
  - rozšíření výčtu možného poskytování odčitatelných darů.
 • Stručná informace o změnách připravovaných od roku 2005.

Podvojné účetnictví pro podnikatele

Výkladová část se bude věnovat změnám v účetních předpisech pro rok 2005 a vybraným problémům vztahujícím se k účetní závěrce za rok 2004. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví,
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví od 1.1.2005, například oceňování aktiv a závazků,
 • české účetní standardy platné v roce 2004 a 2005,
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2004,
 • další aktuální informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit